top of page

Technologie 

Celý koncept Spirit Place byl navržen tak, aby jeho klienti dosáhli v co nejkratším čase -  nejlepších výsledků, a k tomu jsou jim v centru nápomocné tyto nové technologie ...

IMOOVE - nestabilní robotická plošina, se senzory pro kontrolu stability, posílení vnitřního svalstva a koordinace pohybu.

EMS technologieneboli svalová elektro-myostimulace, posilovací metoda založená na slabých a správně nasměrovaných elektrických impulsech, které vyvolávají stahy svalstva a tím ho posilují.

ICOONE je moderní technologie na ošetření pokožky těla i obličeje pomocí vakuové mikroalveolární stimulace.

Prime Conture - je inovativní systém k ošetřování lokálně uložené tukové tkáně. 

InBody - komplexní analýza vašeho těla se srozumitelnými výstupy.

bottom of page