top of page

PROGRAMY

Vše v životě je jistým způsobem investice. Při péči o to, na čem nám záleží, vynakládáme čas, energii, peníze… Ale tu nejdůležitější investici často opomíjíme. Zapomínáme sami na sebe. 

 

U nás ve Spirit Place jsme si vědomi toho, jak je težké v dnešní hektické době najít si čas pro sebe, a navíc ho využít co nejlépe ke svému prospěchu. Proto jsme pro vás vytvořili programy, ve kterých se co nejvíce přizpůsobíme vašim časovým možnostem.

 

Každý program vzniká podle vašich individuálních potřeb. Začneme bioimpedenční a pohybovou diagnostikou, která vám pomůže udělat si obrázek o svém současném stavu. Ovšem postupné cíle a žádoucí výsledek si stanovíte jen VY sami - nebudou vám je diktovat tabulky!